మంగళ సూత్రాలలో పగడం, ముత్యం ఎందుకు ధరిస్తారు? | Reason Behind Wearing Pearl and Coral Stone in Mangalsutra in Telugu

0
39986
reason-behind-wearing-pearl-and-coral-stone-in-mangalsutra
మంగళ సూత్రాలలో పగడం, ముత్యం ఎందుకు ధరిస్తారు? | Reason Behind Wearing Pearl and Coral Stone in Mangalsutra in Telugu
Back

1. మంగళ సూత్రాలలో పగడం , ముత్యం | Reason Behind Wearing Pearl and Coral Stone in Mangalsutra

Reason Behind Wearing Pearl and Coral Stone in Mangalsutra – ఆడవారు మంగళ సూత్రాలలో పగడాన్నీ ,ముత్యాన్నీ ధరిస్తారు. అవి కేవలం అలంకార ప్రాయంగా కాకుండా ఆడవారికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here