మంగళ సూత్రాలలో పగడం, ముత్యం ఎందుకు ధరిస్తారు?

0
38135

reason-behind-wearing-pearl-and-coral-stone-in-mangalsutra

Back

1. మంగళ సూత్రాలలో పగడం , ముత్యం

ఆడవారు మంగళ సూత్రాలలో పగడాన్నీ ,ముత్యాన్నీ ధరిస్తారు. అవి కేవలం అలంకార ప్రాయంగా కాకుండా ఆడవారికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here