రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు | Worshipping Peepal (Raavi Chettu) Tree

2
20256
Hindus worshipping peepal tree
రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు | Worshipping Peepal (Raavi Chettu) Tree

రావి చెట్టును పూజించడం వల్ల కలిగే శుభాలు | Worshipping Peepal (Raavi Chettu) Tree

రావిచెట్టును పూజించడం హిందూమతం లో చాలా ముఖ్యమైన ఆచారం. దాదాపుగా ప్రతి దేవాలయం లోనూ రావిచెట్టు ఉంటుంది. రావి చెట్టును భగవత్స్వరూపంగా హిందువులు భావిస్తారు. మన పురాణాలలో కూడా రావి చెట్టుగురించిన ప్రస్తావన ఉంది. రావి చెట్టు విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.

2. రావి చెట్టుపై నివసించే దేవతలు

బ్రహ్మపురాణం ప్రకారం రావిచెట్టు శ్రీమహావిష్ణుని జన్మస్థలం. అంతేకాదు శ్రీమహాలక్ష్మి కూడా రావిచెట్టు పై నివసిస్తుంది. బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వరులు తమ దివ్యాయుధాలను రావిచేట్టుపైనే ఉంచుతారని పురాణ గాథలు చెబుతున్నాయి. రావణాసురుని చెరలో ఉన్న సీతమ్మ రావి చెట్టు నీడనే ఉండేదట. సీతమ్మకు ఆశ్రయమిచ్చిన రావిచెట్టంటే హనుమంతునికి ఎంతో ఇష్టమని రామాయణం తెలుపుతుంది.

Promoted Content

2 COMMENTS

  1. Good information to all thanks to hariome 🙂 I have doubt can u plz clarify at which time we should do pradarshanas And which day we can touch the tree

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here