శని గ్రహం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ..? | Shani Graha Health Remedies in Telugu

  shani graha Health Remdies in telugu శని గ్రహం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగాలంటే? shani graha Health Remdies in telugu శని గ్రహం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నపుడు నివారణ మార్గం గా పండితులు శని సంభందిత సమస్యలుకు శివారాధన చెయ్యమని సూచిస్తారు . ఏ మంత్రం చదవాలి? మహా మృత్యుంజయ మంత్రంను మరణం జయించే మంత్రం లేదా త్రయంబక మంత్రం అని అంటారు.ఈ మంత్రం ఋషి మార్కండేయ ద్వారా … Continue reading శని గ్రహం కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ..? | Shani Graha Health Remedies in Telugu