ఏలినాటి శని గ్రహ దోష శాంతి కి నివారణ ఎలా ? | Elinati Shani Dosha Remedy Telugu

 Elinati Shani Dosha Remedy Telugu – శని కి తైలాభిషేకం చేయించడం ,శని జపం ప్రతి రోజు జపించుట, మయూరి నీలం ధరించుట., శివాలయం లో అభిషేకం చేయించడం , శని వారం రోజు నవగ్రహాల ఆలయం లో లేదా శివాలయం లో ప్రసాదం పంచుట కాకులకు ఆహరం పెట్టుట వలన. నువ్వులతో చేసినవి ఐతే మంచిది .రొట్టి పై నువ్వుల నూనే వేసి కుక్కలకు పెట్టుట శనివారం రోజు శని ఏకాదశ నామాలు చదువుట … Continue reading ఏలినాటి శని గ్రహ దోష శాంతి కి నివారణ ఎలా ? | Elinati Shani Dosha Remedy Telugu