ఏడు చక్రాల వృక్షంతో ధనయోగం!? వీరికి అదిరే అఫర్! | Vastu Tips

0
1347
7 Chakra Tree Natural Crystal Gemstone For Growth, How
Seven chakras tree benefits and significance

7 Chakra Tree Natural Crystal Gemstone For Growth, How?

1ఏడు చక్రాల వృక్షంతో ధనయోగం

వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో 7 చక్రాల చెట్టు ఉంటె మంచిది. దీని ప్రత్యేకత? ఎందుకు ఇంట్లో, ఆఫీసులో ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం! ఇది Reshamm బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన 7 చక్ర ట్రీ. దీన్ని సహజమైన స్పటికాలతో తయారుచేసినట్లు చెబుతున్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back