తులసికి నీరు సమర్పించడానికి సరైన సమయం ఏమిటి? | Right Time to Offer Water to Tulsi

What is the Correct Time to Offer Water to Tulsi? తులసికి నీరు సమర్పించడానికి సరైన సమయం ఏది? హిందువులు తులసి మొక్క అత్యంత పవిత్రమైన మొక్క గా భావిస్తారు. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే తులసి మొక్క పూజించడం ఆనవాయితీ గా వస్తుంది. తులసి మొక్కకు ఔషధ గుణాలు ఎక్కువ. ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉంటే లక్ష్మీదేవి నివసిస్తుంది భావిస్తారు. తులసి మొక్కకు నీరు పెట్టడానికి సరైన నియమాలు, సమయం పాటించాలి. ప్రతిరోజూ ఇంట్లో తులసి … Continue reading తులసికి నీరు సమర్పించడానికి సరైన సమయం ఏమిటి? | Right Time to Offer Water to Tulsi