రోహిణి నక్షత్రంలోకి సూర్యభగవానుడు! ఎవరేవరికి లాభం? | Sun Transit into Rohini Nakshatra

0
10766
Sun Transit into Rohini Nakshatra
Sun Transit into Rohini Nakshatra

Guru Pushya Nakshatra 2023

1గురుపుష్య యోగం 2023

రోహిణి కార్తె వచ్చింది అంటే రైతులు చాల సంతోషిస్తారు. అప్పుడే వారు విత్తనాలను కొనడం మొదలుపెడుతారు. రోహిణి నక్షత్రం సత్యం, అత్యున్నత అభివృద్ధికి చిహ్నం. మన ధర్మంలో రోహిణీ నక్షత్రానికి చాల ప్రాముఖ్యత ఉంది.

సూర్యభగవానుడు గురు – పుష్య యోగంలో రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వాతావరణంపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుంది. ఎలా అంటే, రోహిణి కార్తెలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగుతూ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. రోహిణి నక్షత్రం రాగానే మామిడి కాయలు కాయడం మొదలవుతుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back