హారతి కళ్ళకు అద్దుకోవచ్చా? | Significance Of Aarti In Telugu

1
18205
om1
హారతి కళ్ళకు అద్దుకోవచ్చా? | Significance Of Aarti In Telugu
Back

1. భగవంతునికి హారతి ఎందుకు ఇస్తారు?

Significance Of Aarti – షోడశోపచారాలలో భాగంగా స్వామికి లేదా అమ్మవారికి దివ్యమంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తారు. ఆ నీరాజన కాంతులలో భక్తులు భగవంతుడిని దర్శించుకోవాలని నీరాజనం ఉద్దేశ్యం.

స్నానపాన నైవేద్యాదులు ముగించుకొని స్వామి కొలువుతీరి ఉండగా ఆ దివ్య స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షించడానికి నీరాజనం ఇస్తారు.

పూర్వకాలం లో గర్భగుడిలో విద్యుద్దీపాలు ఉండేవి కాదు. కనుక దీపారాధన వెలుగులో కనిపించే స్వామిని మరింత ప్రకాశవంతంగా దర్శింపజేయడానికి నీరాజనం ఇస్తారు. ఈ ఉపచారం సమయాన్ని బట్టి, దేవతను బట్టి రకరకాలుగా ఉంటుంది.

ఏక హారతి, ద్విహారతి, పంచ హారతి, నక్షత్ర హారతి ఇలా అనేక రకాల హారతులు ఉంటాయి. సందర్భాన్ని బట్టి హారతి మారుతుంది.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here