రుద్రాక్ష మాలలు ధరించే వారు కచ్చితంగా పాటించవలసిన నియమనిష్టలు | Rules for Wearing Rudraksha & Benefits

0
311
Rules for Wearing Rudraksha & Benefits
What are the Rules for Wearing Rudraksha & It’s Benefits?

Rudraksha Wearing Rules, Precautions & Benefits

1మెడలో రుద్రాక్ష ఉంటె పాటించాల్సిన నియమాలు

మీరు రుద్రాక్ష మాలలు ధరిస్తున్నారా ఐతే ఇవి పాటించాల్సిందే..!?

రుద్రాక్ష అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పరమ శివుడు. ఆ రుద్రాక్షను పరమశివుని ప్రతిరూపాలుగా భక్తులు కొలుస్తుంటారు. ఆ రుద్రాక్ష మాల ధరించడం వలన అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి అని భక్తుల నమ్మకం. మనకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలగి, సుఖసంతోషాలు ప్రసాదించే ఆ పరమశివుడు దివ్యమైన కానుకే ఈ రుద్రాక్ష. ఇది మానసిక ఒత్తిడితో మరియు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు ధరిస్తే వారి సమస్యలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఐతే ఆ మాల ధరించినప్పుడు పాటించవలసిన నియమాలు ఎంతో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం పక్క పేజ్ కి వెళ్ళండి.

Back