తొలి ఏకాదశి నాడు పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Tholi Ekadashi 2023 in Telugu

1
51915
Tholi Ekadashi Rules To Follow
Tholi Ekadashi Rules To Follow By Every Hindu

Tholi Ekadashi in Telugu

24 రకములు ఉపవాసనియమములు

  1. ఓపిక ఉన్నవారు తరువాత రోజు వరకు నిష్ఠగా ఉండి సుర్యోదయమునకు మునుపే నిద్దురలేచి స్నానము దైవారాధన చేసుకుని తరువాత భోజనముచేయవలేను.
  2. ద్రవపదార్ధములు (నీళ్ళు పాలు మోదలగునవి) స్వీకరిస్తూ తరువాత రోజు సుర్యోదయమునకు మునుపే నిద్దురలేచి స్నానము దైవారాధన చేసుకుని తరువాత భోజనముచేయవలేను.
  3. ఫలములు స్వీకరిస్తూ తరువాత రోజు సుర్యోదయమునకు మునుపే నిద్దురలేచి స్నానము దైవారాధన చేసుకుని తరువాత భోజనముచేయవలేను.
  4. ఉండలేనివారు అల్పాహారము స్వీకరించి తరువాత రోజు సుర్యోదయమునకు మునుపే నిద్దురలేచి స్నానము దైవారాధన చేసుకుని తరువాత భోజనముచేయవలేనుదినిలో వారి శారిరిక శక్తిని బట్టి ఏవరు ఏ రకంగా అయిన చేయవచ్చును.

మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

1 COMMENT

  1. పేరును బట్టి సింహద్వారము ఎలా తేలుసుకోవాలో చేపండి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here