తొలి ఏకాదశి నాడు పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Tholi Ekadashi 2023 in Telugu

Tholi Ekadashi in Telugu తొలి ఏకాదశి తొలి ఏకాదశి అంటే శ్రీ మహావిష్ణువుకు చాలా ప్రీతికరమైన రోజు.ఈ రోజు చాలమంది ఉపవాసము చేయును.ఈ ఉపవాసము బ్రహ్మచర్య,గృహస్త,వానప్రస్త మరియు సన్యాసాశ్రమములోనున్నవారు చాలా మంది ప్రతీ ఏకాదశి ఉపవాసము చేయును. ముఖ్యముగా 3 ఏకదశులు చాల గోప్పవి, తొలి ఏకాదశి (ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి) వైకుంఠ ఏకాదశి (పుష్య శుద్ధ ఏకాదశి) ఉత్తర ద్వార దర్శనము,ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలము ఆరంభం భీష్మ ఏకాదశి (మాఘ శుద్ధ ఏకాదశి) భీష్మాచార్యులవారు విష్ణు … Continue reading తొలి ఏకాదశి నాడు పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Tholi Ekadashi 2023 in Telugu