శని దేవుడు చల్లని చూపుతో ఆ 3 రాశులకు ఊహించని ఆకస్మిక ధనలాభం | Saturn Retrograde 2023

0
6633
Saturn Retrograde 2023
Saturn Retrograde 2023

Saturn Retrograde 2023

1శనిగ్రహం వక్రమార్గంతో ఆ 3 రాశులకు ఊహించని వరాలు

జ్యోతిషశాస్త్రంలో అన్ని గ్రహాలు కొంత కాలం తర్వాత తమ గమనాన్ని/సంచారాన్ని మార్చుకుంటాయి. అది 12 రాశిచక్ర గుర్తులు సానుకూలంగా మరియు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. న్యాయం యొక్క దేవుడు శనీశ్వరుడు తిరోగమనం చేయబోతున్నాడు. రాబోయే రోజుల్లో, శని దేవుడి తిరోగమన కదలిక ద్వారా మొత్తం 12 రాశుల మీద ప్రభావం పడుతుంది. హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, శని దేవుడు జూన్ 17, 2023, శనివారం (శని వక్రి 2023 తేదీ)న కుంభ రాశిలో వస్తున్నాడు, నవంబర్ 4 వ తేదీ అదే మార్గంలో సంచారం ఉంటుంది. ఈ కారణం చేత కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పరుస్తుంది. శని దేవుడు చల్లని చూపుతో ఆ 3 రాశులకు అనుకూలంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

Back