శని తిరోగమనంతో ఈ రాశుల వారికి జీవితమంతా బంగారుమయమే !? | Shani Reverse 2023

0
155
Due to Saturn Retrograde These Zodiac Signs Having Golden Life
Who will going to effect of Shani Reverse?

Due to Saturn Retrograde These Zodiac Signs Having Golden Life

1శని తిరోగమనం కారణంగా ఈ రాశుల వారు బంగారు జీవితాన్ని పొందబోతున్నారు

శని తిరోగమనంలో ఈ రాశుల వారికి అంత సుభ సమయం వారు పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఇందులో మీరున్నారా?

శని తిరోగమన స్థితిలో చాలా శక్తివంతంగా ప్రయాణిస్తున్నాడు. ఇలాంటి సమయంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. శని దేవుడు ధనవంతులు చేసే కొన్ని రాశుల వారు ఉన్నారు.

మన హిందూ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడు 9 గ్రహాలలో కొంచెం నెమ్మదిగా కదులుతున్న గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. శని దేవుడు సుమారుగా రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఒకే రాశిలో ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితిలో శని దేవుడు ప్రతి రాశి వారికి వారి కర్మ, ఫలాలు బట్టి ఇస్తాడు. ఇప్పుడు శని దేవుడు తన స్వంత రాశిచక్రమైన కుంభరాశి లో తిరోగమన స్థానంలో ఉంది. ఈ రాశి వారు నవంబర్ 4 న ఉదయం 8:26 గంటల సమయానికి నేరుగా వెళతారు. శని దేవుడు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతూ ఉన్నందున, ఇది ప్రతి రాశికి మీద ప్రభావితం చూపనుంది. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back