రానున్నా 5 దశాబ్దాల్లో శనిదేవుడు ఏయే రాశుల్లో సంచరించబోతున్నాడు? | Saturn Will Travel for the Next 50 Years

0
3532
Saturn Will Travel for the Next 50 Years
Shani Will Transit for the Next 50 Years

Which Zodiac Signs Shani Will Travel for the Next 50 Years

1రానున్నా 5 దశాబ్దాల్లో శనిదేవుడు ఏయే రాశుల్లో సంచరించబోతున్నాడు?

శనిదేవుణ్ణి న్యాయ దేవుడుగా భావిస్తారు. మే 19న శని జయంతి జరుపుకున్నాం. శని జయంతి రోజున శనిదేవుడిని పూజించడం వల్ల చాలా మంచి జరుగుతుందని నమ్మకం. శని జయంతి రోజున దాన ధర్మాలు చేయడం చాలా మంచిది. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back