శ్రీ సౌభాగ్య కామేశ్వరీ స్తోత్రం

0
2061

goddess-srividya

శ్రీ సౌభాగ్య కామేశ్వరీ స్తోత్రం

శ్రీమాత్రే నమః

శ్రీమత్కామేశ్వర ప్రేమభూషణం శుభ పోషణాం
శ్రీమత్రీం భాగ్య సౌభాగ్య దాత్రీం కామేశ్వరీం భజే
హరిద్రా కుంకుమ శ్రీ మద్వస్త్రాలంకార శోభితాం
జననీం జగతాం దేవీం శుభ కామేశ్వరీం భజే
ఉద్యద్భానుతనూ శోభాం అరుణాంబర భాసురాం
రత్న సింహాసనాసీనాం భాగ్య కామేశ్వరీం భజే
పాశాంకుశధరాం ఇక్షుశరాస శరధారిణీం
దౌర్భాగ్య నాశినీం భోగభాగ్య కామేశ్వరీం భజే
జగత్కుటుంబినీం ధన్యాం కారుణ్యాన్యామృత వర్షిణీం
దరస్మేరాసనాం నిత్యం దివ్య కామేశ్వరీం భజే
శ్రీమాతా జగతాం పూతా పద్మనాభ కవిస్తుతా
సర్వేషా మపిసర్వాసాం భూయోత్సౌభాగ్యవర్థినీ


Warning: A non-numeric value encountered in /home/hariom15/public_html/hariome.com/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1009

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here