ఖగోళ శాస్త్ర పరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మరయు శాస్త్రీయంగా దక్షిణాయనం విశేషాలు

0
5570

Dakshinayana

Back

1. కర్కాటక సంక్రమణం

సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించిన పుణ్యకాలం. ఈ రోజునుండి దక్షిణాయనం ప్రారంభం అవుతుంది. సంక్రమణం ప్రవేశించిన తరువాత మొదటి 6గంటల 49 నిముషములు పుణ్యకాలంగా, 2 గంటల 16 నిమిషములు అత్యంత పుణ్యకాలంగా శాస్త్రములందు చెప్పబడింది. ఆ సమయంలో స్నాన, దాన, జపాదులేవైనా అధిక ఫలితాలనిస్తాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here