అశ్వినీ నక్షత్రంలో చంద్ర గ్రహణం! వీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి!? | Chandra Grahan 2023

0
3712
Last Lunar Eclipse 2023 in Ashwini Nakshatra
Second Lunar Eclipse 2023 in Ashwini Nakshatra

Last Lunar Eclipse 2023 in Ashwini Nakshatra

1అశ్వినీ నక్షత్రంలో చంద్ర గ్రహణం

ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం పేరు ఖండ్‌గ్రాస్ చంద్రగ్రహణంగా నామకరణం చేసారు. ఖండ్‌గ్రాస్ చంద్రగ్రహణం అక్టోబరు నెలలో సంభవించబోతుంది. కొందరికి ఈ గ్రహణం శుభకరం కాదు మరియు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం దీపావళి పండుగకి కొన్ని రోజుల ముందు సంభవించబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ చంద్రగ్రహణం అశుభకరమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. రెండవ చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు & ఎంత సేపు ఉంటుందో తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back