ఓంకార రహస్యం | Secret Behind Omkaara in Telugu

0
9545

aum

Secret Behind Omkaara / ఓంకార రహస్యం

Back

1. ఓంకారం

Secret Behind Omkaara , హిందూధర్మం లో ఓంకారానికి ఉన్న విశిష్టత మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓంకార నాదం వినడం వలన, ఓంకార శబ్దాన్ని ఉచ్చరించడం వలన ఆ శబ్ద తరంగాల ద్వారా ఆత్మ శక్తిని మేల్కొల్పవచ్చు. పరమాత్మ స్వరూపాన్ని అన్వేషించేవారికి ఓంకారం దారిచూపుతుంది. ఓంకారం యొక్క మహిమ విశ్వవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది అంగీకరించినది. అయితే ఆ ఓంకార స్వరానికే కాదు ఓంకార రూపానికి కూడా ఒక విశిష్టత ఉంది.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here