కొబ్బరి చెట్టు వెనుకగల రహస్యం | Coconut Tree Origin Telugu

0
13164
secret behind origin of coconut tree
coconut tree origin

coconut tree origin

2.  ఎలా పుట్టింది కొబ్బరిచెట్టు ?

స్వర్గానికీ భూమికీ మధ్యన నిలిచిపోయి మధ్యన మరోలోకం ఏర్పరచుకున్న త్రిశంకు కథ వినే ఉంటారు. అతనికీ కొబ్బరిచెట్టు పుట్టుకకి సంబంధం ఉంది. అతని కారణంగానే కొబ్బరి చెట్టు ఉద్భవించిందని జానపద గాధ ఉంది.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here