కొబ్బరి చెట్టు వెనుకగల రహస్యం | Coconut Tree Origin Telugu

0
13213
secret behind origin of coconut tree
coconut tree origin

coconut tree origin

3. త్రిశంకు కూ కొబ్బరిచెట్టుకూ ఉన్న సంబంధం ఏమిటి?

త్రిశంకు మహారాజు బ్రహ్మర్షి అయిన విశ్వామిత్రుని తన శుశ్రూషల తో మెప్పించాడు. విశ్వామిత్రుడు ఒకనాడు త్రిశంకు మహారాజును అనుగ్రహించి ఏమి కావాలో కోరుకోమన్నాడు.

అప్పుడు త్రిశంకు తనకు ప్రాణం ఉండగానే స్వర్గాన్ని దర్శించాలని ఉందనీ, ఆ స్వర్గ సౌఖ్యాలను బొందితో అనుభవించాలనీ కోరుకున్నాడు.

విశ్వామిత్రుడు అందుకు తగిన యజ్ఞాన్ని త్రిశంకు మహారాజుతో చేయించాడు. కానీ స్వర్గ ద్వారం కూడా చేరకుండానే కిందికి తోయబడ్డాడు.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here