చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu

0
12741
secret-of-namaskara
చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu
Back

1. నమస్కారం అంటే..? | Reasons Behind Namaskar

అవతలి వారిపట్ల మన సహృదయతనూ గౌరవాన్నీ చాటుకోవడం కోసం నమస్కారం చేస్తాం. నేను అన్న అహంకారాన్ని విడిచి అవతలవ్యక్తిని గౌరవించే నమ్ర భావమే నమస్కారం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here