చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం

0
10429

secret-of-namaskara

Back

1. నమస్కారం అంటే..?

అవతలి వారిపట్ల మన సహృదయతనూ గౌరవాన్నీ చాటుకోవడం కోసం నమస్కారం చేస్తాం. నేను అన్న అహంకారాన్ని విడిచి అవతలవ్యక్తిని గౌరవించే నమ్ర భావమే నమస్కారం.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here