చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu

0
12371
secret-of-namaskara
చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu

2. నమస్కారం చేయడం వెనుక గల అద్భుతమైన విషయాలు..

చేతులు జోడించి నమస్కరించడం హిందూ ధర్మం లో ప్రధానమైనది. ఈ పద్ధతిని తర్వాత ఏర్పడ్డ బౌద్ధ, జైన మొదలైన మతాలు  కూడా అనుసరించాయి. నమస్కరించడానికి రెండు అర చేతులనూ దగ్గరికి చేరుస్తాం. అలా చేర్చడం వల్ల వేళ్ళ చివరన, అరచేతిలో ఉండే శక్తి కేంద్రకాలు ఉత్తేజితమౌతాయి. దాని వల్ల ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటారు. ఇది ఒక కారణం.

ఇంకాస్త లోతుగా పరిశీలిస్తే ఇందులో మరో అద్భుతమైన రహస్యం ఉంది. నమస్కారం చేయడం వలన హృదయ భాగం లో ఉండే అనాహత చక్రం తెరుచుకుంటుంది. ఎదుటి మనిషి కూడా మనకు నమస్కరించినపుడు ఒకరికొకరు తమ ఆత్మ శక్తి ద్వారా అనుసంధానించబడతాం. అంటే కేవలం మాటలతో సమాచారాన్ని ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం కాకుండా ఒక అలౌకికమైన, ఆత్మానుసంధానమైన వారధి ని నిర్మించుకోవడానికి నమస్కారం చేస్తాము. అప్పుడు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులకూ మాటలతో పనిలేకుండా ఒకరి మనసును మరొకరు తెలుసుకునే సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఇదే హిందూ ధర్మం లోని నమస్కారం యొక్క ఆంతర్యం.

Promoted Content

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here