చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu

0
12692
secret-of-namaskara
చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం | Reasons Behind Namaskar in Telugu
Next

3. నమస్కారం ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటు

అంతే కాదు కరచాలనం చేయడం వల్ల ఒకరి చేతి క్రిములు మరొకరికి అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది. నమస్కారం చేయడం వల్ల అలాంటి అవకాశాలు లేవు. అందుకే నమస్కారం ఒక ఆరోగ్యకరమైన అలవాటుగా ప్రపంచం లోని అన్ని సంస్కృతులవారూ అంగీకరించారు.

Promoted Content
Next

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here