శని వల్ల ఈ రాశి వారు జాగ్రత్తగా లేకపోతే విపత్తు తప్పదు | Shani Disaster For These Zodiac Sign

0
5198
Who Will Get Effect Shani Disaster
Who Will Get Effect Shani Disaster?!

Shani Disaster For These Zodiac Sign Better To Be Careful

1ఈ రాశి వారికి శని విపత్తు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది

శని దేవుడు న్యాయ దేవుడుగా పరిగణిస్తారు. శని గ్రహం జూన్ 17వ తేదీ రాత్రి 10.48p.m కుంభరాశిలో తిరోగమనం చేయబోతున్నాడు. ఈ శని గ్రహం సొంత రాశి అయిన కుంభరాశిలో తిరోగమనం వల్ల ఏ రాశిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకుందం. నవంబర్ 4 వరకు శని గ్రహం కుంభరాశిలో ఉంటాడు. విద్యా, ఆరోగ్యం, కెరీర్, వ్యాపారంలో సరిగా కలిసి రాదు. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back