ఈరోజు – శని త్రయోదశి. ఆ రోజున పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? | Shani Trayodashi Importance in Telugu

1
26923
Shani-Trayodashi-Hariome
Shani Trayodashi Importance in Telugu

Shani Trayodashi Importance in Telugu

Back

1. శని త్రయోదశి ఎప్పుడు ?

రేపు అనగా 20-4-2020 “శనిత్రయోదశి” . అమావాస్య ముందు శనిత్రయోదశి మరియు అనురాధ నక్షత్ర యుక్త శని త్రయోదశి కావడంతో విశేష మైనది గా చెప్పవచ్చు.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here