Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in Telugu | శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం

Shatru Samharaka Ekadanta Stotram Lyrics in Telugu శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం దేవర్షయ ఊచుః | నమస్తే గజవక్త్రాయ గణేశాయ నమో నమః | అనంతానందభోక్త్రే వై బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపిణే || ౧ || ఆదిమధ్యాంతహీనాయ చరాచరమయాయ తే | అనంతోదరసంస్థాయ నాభిశేషాయ తే నమః || ౨ || కర్త్రే పాత్రే చ సంహర్త్రే త్రిగుణానామధీశ్వర | సర్వసత్తాధరాయైవ నిర్గుణాయ నమో నమః || ౩ || సిద్ధిబుద్ధిపతే తుభ్యం సిద్ధిబుద్ధిప్రదాయ చ | … Continue reading Shatru Samharaka Ekadanta Stotram in Telugu | శత్రుసంహారక ఏకదంత స్తోత్రం