Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram

Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram in English Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram Lyrics anē guṇaikasindhavē namaḥ śivāya dhāmalēśadhūtakōkabandhavē namaḥ śivāya | nāmaśōṣitānamadbhavāndhavē namaḥ śivāya pāmarētarapradhānabandhavē namaḥ śivāya || 1 || kālabhītaviprabālapāla tē namaḥ śivāya śūlabhinnaduṣṭadakṣaphāla tē namaḥ śivāya | mūlakāraṇāya kālakāla tē namaḥ śivāya pālayādhunā dayālavāla tē namaḥ śivāya || 2 || iṣṭavastumukhyadānahētavē namaḥ śivāya duṣṭadaityavaṁśadhūmakētavē namaḥ … Continue reading Shiva Panchakshara Nakshatramala Stotram