Sri Shiva Panchakshara Stotram in Telugu | శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం

Sri Shiva Panchakshara Stotram Lyrics in Telugu శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ || ౧ || మందాకినీసలిలచందనచర్చితాయ నందీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మందారముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ || ౨ || శివాయ గౌరీవదనాబ్జబృంద- -సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ | శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ || ౩ || వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్య- -మునీంద్రదేవార్చితశేఖరాయ | చంద్రార్కవైశ్వానరలోచనాయ … Continue reading Sri Shiva Panchakshara Stotram in Telugu | శ్రీ శివ పంచాక్షర స్తోత్రం