వాస్తు దోషాలను, నర దృష్టిని నివారించే శుభ దృష్టి గణపతి | Vasthu Dosa and Nara Drishti Nivarana in Telugu

3
28962
drishti ganapathy
వాస్తు దోషాలను ,నర దృష్టిని నివారించే శుభ దృష్టి గణపతి | Vasthu Dosa and Nara Drishti Nivarana in Telugu

2. శుభదృష్టి గణపతి రూపం

శుభ దృష్టి గణపతి కలశ కిరీటాన్ని, మూడు కన్నులను కలిగి ఉంటాడు. అష్ట భుజాలతో (ఎనిమిది చేతులతో) ఉంటాడు. కుడివైపున .నాలుగు చేతులలో త్రిశూలాన్ని,ఖడ్గాన్ని , చక్రాన్ని, అంకుశాన్నీ ధరించి ఉంటాడు. ఎడమ వైపున అగ్నిని, గదని, శంఖాన్ని, పాషాన్ని కలిగి ఉండి సింహవాహనుడై దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతాడు.

Promoted Content

3 COMMENTS

  1. లక్ష్మి మానస గారు ఇన్ని మంచి ఇస్తున్నారు దయవుంచి మీ దగ్గర వుంటే పంపిచండి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here