20 ఏళ్ళ పాటు శుక్ర మహా దశ! ఈ దశలో ఎవరికి ఎలా తెలుసుకోండి! | Shukra Mahadasha 2023

0
17952
Shukra Mahadasha For 20 Years Because of With Strong Venus
Shukra Mahadasha For These Zodiac Signs

Shukra Mahadasha For 20 Years Because of With Strong Venus

120 ఏళ్ళ పాటు ఈ రాశులకి శుక్ర మహా దశ

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల సంచారం వలన అందరి జీవితాలపై అనేక శుభ మరియు అశుభ ఫలితాలు కలిగుతాయి. కానీ గ్రహాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహంగా పరిగణించబడే శుక్రుడు కొంతమంది వ్యక్తుల జీవితాలకు శ్రేయస్సు మరియు సంపదను ఇస్తాడు మరియు వారికి జీవితంలో తిరుగులేకుండా అనుగ్రహిస్తాడు. నవగ్రహాల్లో శుక్రుడిని అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు .

శుక్రుడు శుభ స్థానం ఎవరి జాతకంలో ఉంటుందో వారికి తిరుగులేదు. శుక్ర మహాదశ ఎవరి జాతకంలో ఉంటుందో వారికి 20 ఏళ్ల పాటు తిరుగులేదు. శుక్ర మహాదశ విశిష్టత ఏమిటి? శుక్ర మహాదశ ప్రభావం మనిషి జీవితం పై ఎలా ఉంటుంది? మనం తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back