వక్రించిన శుక్రగ్రహం! అన్ని రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే?! | Shukra Effect 2023

0
1762
Shukra Vakri Effect
What are the Shukra Vakri Effect & Remedies?!

Shukra Vakri Effect

1వక్రించిన శుక్ర గ్రహం

ప్రేమ, వివాహం, సంతోషాలకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు ఇప్పుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ గ్రహం సింహరాశిలో తిరోగమనంలో ఉండి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. శుక్రుడు సెప్టెంబరు 4 వరకు తిరోగమనంలో ఉంటాడు. శుక్రుని సంచారము రాశులను వివిధ మార్గాల్లో ప్రభావితం చేస్తుంది. దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాము. అయితే, ఇది వ్యక్తిగత రాశుల వారిపై చాలా ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పబడినది. ఇది పురుషులకు మాత్రమే సంబంధించినది. ఒక్కో రాశి గురుంచి తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back