జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ ప్రాముఖ్యత, పాటించవలసిన ముఖ్య నియమములు ఏమిటి? – Jyeshtha pournami Importance in Telugu

1
10829
jyeshta pournami
జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ విశిష్ఠత – Jyeshtha pournami Importance in Telugu

Jyeshta Pournami in Telugu

Back

1. జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ విశిష్టత

జ్యేష్ఠ మాసం లో వచ్చే పూర్ణిమ హిందువులకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది.  ఈ రోజున వివాహితలు వట సావిత్రీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. పూర్నిమా ఉపవాసాలను చేస్తారు. వట వృక్షానికి (మర్రి చెట్టుకు ) పూజలుచేస్తారు.

మర్రి చెట్టుకు దారం చూడుతూ పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేసి ఏదైనా కోరిక కోరుకుంటే అది నెరవేరుతుందని పెద్దలు చెబుతారు.

జ్యేష్ఠ పూర్ణిమ నాడు సత్యనారాయణ స్వామిని ఆరాధించడం ఎంతో ఉత్తమం. ఈ రోజున చేసే వస్త్ర దానాలు విశేష ఫలాన్ని ఇస్తాయి.

జ్యేష్ఠ పూర్ణిమనే జగన్నాధ పూర్ణిమ, స్నాన పూర్ణిమ, దేవస్నాన పూర్ణిమ అనికూడా అంటారు. ఇలా అనడానికి వెనుక ఒక విశేషం ఉంది.

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here