అక్షింతల విశిష్టత | Akshinthalu Significance in Telugu

0
12879
అక్షతల విశిష్టత
అక్షింతల విశిష్టత | Akshinthalu Significance in Telugu
Back

1. అక్షింతలు అంటే ఏమిటి..?

అక్షతలు/అక్షింతలు అంటే క్షతం కానివి. అంటే నాశనం కానివి అని అర్థం.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here