విభూతి మహిమ

0
6635

sadhu_eleven

Back

1. విభూతి అంటే ఏమిటి?

విభూతి అంటే విశేషమైనది అని అర్థం. హోమ ద్రవ్యాలైన దర్భలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కొబ్బరికాయ , మోదుగ, రావి, తులసి మొదలైన కట్టెలు, ఆవు పేడతో చేసిన పిడకలు, నవధాన్యాలు నెయ్యి మొదలైనవి వేసి హోమం చేయగా చివరకు  మిగిలిన బూడిదను విభూతి అంటారు. అగ్నికి దహించే గుణం ఉంటుంది. హోమద్రవ్యాలైన కొబ్బరికాయ, కట్టెలు, పిడకలు, నవధాన్యాలు మొదలైన వాటికి దహనమయ్యే గుణం ఉంటుంది. ఈ రెండింటి కలయికవల్ల ఏర్పడిన విభూతి, దహించడం, దహింపబడటం అనే రెండు గుణాలనూ త్యజించి శాశ్వత రూపాన్ని సంతరించుకుంది. విభూతి దహించదు, దహనమవదు. ఇది నిర్గుణత్వాన్ని సంతరించుకుంది. పరమ శివ భక్తులు విభూతిని తప్పక ధరిస్తారు.

Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here