హనుమంతుడికి తమలపాకులతో పూజిస్తే కలిగే అద్భుత ఫలితాలు | Why Worship Anjaneya Swamy With Betel Leaves

0
253
Why Worship Anjaneya Swamy With Betel Leaves
Why Worship Anjaneya Swamy With Betel Leaves

What are the Benefits of Worshipping Anjaneya Swamy With Betel Leaves

1హనుమంతుడికి తమలపాకులతో పూజిస్తే కలిగే ఫలితాలు & ప్రయోజనాలు

ఒక్కొక్క దేవునికి ఒక్కొ రోజు పూజలు చేస్తుంటారు. అలాగే మన రామ భక్త హనుమాన్కి మంగళవారం రోజున పూజలు చేస్తారు. మంగళవారం అంటే ఆయనకు చాలా ప్రీతి. ఆ రోజు ఆంజనేయ స్వామి వారి ప్రత్యేక పూజలు అందుకుంటారు. ఆ రోజున ఆంజనేయ స్వామికి అనేక‌ వస్తువులు సమర్పిస్తారు. ఆ వస్తువులలో తమలపాకు కూడా ఒకటి. తమలపాకులు స్వామి వారికి సమర్పించడం వలన ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back