సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవంలో వీటి వల్ల ఇబ్బందులు పడిన భక్తులు

Reasons for Devotees’ Troubles in Simhachalam Chandanotsavam 2023 సింహాచలం చందనోత్సవంలో భక్తుల ఇబ్బందులకు కారణాలు సింహాచల పుణ్యక్షేత్రం నిన్న భక్తులతో కిటకిటలాడింది. చందనోత్సవంలో భాగంగా అప్పన్న నిజరూప దర్శనం కోసం భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు. ఎందుకంటే సంవత్సరంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే స్వామి వారు నిజరూపంలో దర్శనం ఇస్తారు. అందువల్ల భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. కానీ భక్తుల పరిస్థితి చాలా దయణీయంగా మారింది. ఎందుకు? అసలు ఏం జరిగింది?! ప్రతి యేడాది జరిగే … Continue reading సింహాచలం అప్పన్న చందనోత్సవంలో వీటి వల్ల ఇబ్బందులు పడిన భక్తులు