Siva manasa pooja stotram

0
2505
bhole-nath-images-mahadev-hd-wallpaper-1440x900
Siva manasa pooja stotram

Siva manasa pooja stotram

Ratnaihi kalpithamaanasam himajalaihi snanam cha divyambaram

Nanaratna vibhushitham mrigamadamodankitham chandanam|

Jaathichampakabilva patrarachitham pushpam cha dhoopam tathaa

Deepam deva dayanidhe pasupathe hruthkalpitha gruhathyam ||1||

 

Souvarne navaratna khandarachithe patre grutham paayasam

Bhakshyam panchavidham payodadhiyutham rambhaphalam paanakam|

Shaakanamayitham jalam ruchikaram karpoora khandojvalam

Taambulam manasaa mayii virachitham bhakthyaa prabho sveekaru ||2||

 

Chathram chaamarayoryugam vyajanakam chaadarshakam nirmalam

Veenabherimrudanga kaahaalakalaa geetham cha nruthyam tathaa|

Shashtangam pranatihi stuthirbahuvidhaa hyetatsamstham mayaa

Sankalepena samarchitham tava vibhii poojam gruhaana prabhoo ||3||

 

Aathmaa tvam girijaa mathihi sahachaara praanaha shareeram gruham

Pooja the vishayopabhogarachanaa nidraa samaadhistithihi|

Samcharaha padayoho pradakshinvidihi stotrani sarvagiro

Yadyethkarma karomi tathadakhilam shambho tavaaradhanam ||4||

 

Karacharana krutham vakkayajam karmajamvaa

Shaaravanayanajam va manasam vaaparadham|

Vihithamahitham va sarvametath kshamaswa

Jaya jaya karunabdhe sri maha deva shambho ||5||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here