Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram | శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

0
3102

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram Lyrics in Telugu

Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram Lyrics in Telugu

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ
సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ||

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర
అగణిత గుణగణ అమృత శివ ||

ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక
ఆత్మానంద మహేశ శివ ||

ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ
సుందరరూప సురేశ శివ ||

ఈశ సురేశ మహేశ జనప్రియ
కేశవసేవిత కీర్తి శివ ||

ఉరగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ
నరకవినాశ నటేశ శివ ||

ఊర్జితదాన వనాశ పరాత్పర
ఆర్జితపాపవినాశ శివ ||

ఋగ్వేదశృతి మౌళి విభూషణ
రవిచంద్రాగ్నిత్రినేత్ర శివ ||

ౠపనామాది ప్రపంచవిలక్షణ
తాపనివారణ తత్త్వ శివ ||

లుల్లిస్వరూప సహస్రకరోత్తమ
వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

లూతాధీశ్వర రూపప్రియ హర
వేదాంతప్రియ వేద్య శివ ||

ఏకానేక స్వరూప సదాశివ
భోగాదిప్రియ పూర్ణ శివ ||

ఐశ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన
సచ్చిదానంద సురేశ శివ ||

ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ
హ్రీంకారప్రియ ఈశ శివ ||

ఔరసలాలిత అంతకనాశన
గౌరిసమేత గిరీశ శివ ||

అంబరవాస చిదంబరనాయక
తుంబురునారదసేవ్య శివ ||

ఆహారప్రియ అష్టదిగీశ్వర
యోగిహృదిప్రియవాస శివ ||

కమలాపూజిత కైలాసప్రియ
కరుణాసాగర కాశి శివ ||

ఖడ్గశూలమృగటంకధనుర్ధర
విక్రమరూప విశ్వేశ శివ ||

గంగా గిరిసుతవల్లభ శంకర
గణహిత సర్వజనేశ శివ ||

ఘాతకభంజన పాతకనాశన
దీనజనప్రియ దీప్తి శివ ||

ఙాంతస్వరూపానంద జనాశ్రయ
వేదస్వరూప వేద్య శివ ||

చండవినాశన సకలజనప్రియ
మండలాధీశ మహేశ శివ ||

ఛత్రకిరీటసుకుండలశోభిత
పుత్రప్రియ భువనేశ శివ ||

జన్మజరామృత్యాదివినాశన
కల్మషరహిత కాశి శివ ||

ఝంకారప్రియ భృంగిరిటిప్రియ
ఓంకారేశ విశ్వేశ శివ ||

జ్ఞానాఽజ్ఞానవినాశన నిర్మల
దీనజనప్రియ దీప్తి శివ ||

టంకస్వరూప సహస్రకరోత్తమ
వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

ఠక్కాద్యాయుధ సేవిత సురగణ
లావణ్యామృతలసిత శివ ||

డంభవినాశన డిండిమభూషణ
అంబరవాస చిదేశ శివ ||

ఢంఢండమరుక ధరణీనిశ్చల
ఢుంఢివినాయకసేవ్య శివ ||

ణాణామణిగణభూషణ నిర్గుణ
నతజనపూతసనాథ శివ ||

తత్త్వమస్యాదివాక్యార్థస్వరూప
నిత్యస్వరూపనిజేశ శివ ||

స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ
తాపనివారణతత్త్వ శివ ||

దంభవినాశనదళితమనోభవ
చందనలేపితచరణ శివ ||

ధరణీధర శుభధవళవిభాసిత
ధనదాదిప్రియదాన శివ ||

నళినవిలోచన నటనమనోహర
అలికులభూషణ అమృత శివ ||

పన్నగభూషణ పార్వతినాయక
పరమానంద పరేశ శివ – హర – శాంబ

ఫాలవిలోచన భానుకోటిప్రభ
హాలాహలధర అమృత శివ ||

బంధవిమోచన బృహతీపావన
స్కందాదిప్రియ కనక శివ ||

భస్మవిలేపన భవభయమోచన
విస్మయరూప విశ్వేశ శివ ||

మన్మథనాశన మథురనాయక
మందరపర్వతవాస శివ ||

యతిజనహృదయాధినివాస
విధివిష్ణ్వాదిసురేశ శివ ||

రామేశ్వరపురరమణముఖాంబుజ
సోమేశ్వర సుకృతేశ శివ ||

లంకాధీశ్వర సురగణసేవిత
లావణ్యామృతలసిత శివ ||

వరదాఽభయకర వాసుకిభూషణ
వనమాలాదివిభూష శివ ||

శాంతిస్వరూపాఽతిప్రియ సుందర
వాగీశ్వర వరదేశ శివ ||

షణ్ముఖజనక సురేంద్ర మునిప్రియ
షాడ్గుణ్యాదిసమేత శివ ||

సంసారార్ణవనాశన శాశ్వత
సాధుజనప్రియవాస శివ ||

హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత
మురరిపుసేవ్య మృడేశ శివ ||

ళాలితభక్తజనేశ నిజేశ్వర
కాలినటేశ్వర కామ శివ ||

క్షరరూపాదిప్రియాన్విత సాక్షాత్
స్వామిన్నంబాసమేత శివ ||

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ
సాంబ సదాశివ సాంబ శివ ||

Download PDF here Sri Samba Sada Shiva Aksharamala Stotram – శ్రీ సాంబసదాశివ అక్షరమాలా స్తోత్రం

Lord Shiva Related Posts

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri siva Ashtottara Satanamavali

Sri Siva Sahasranama Stotram Uttara Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక

Sri Siva Sahasranama Stotram Poorva Peetika | శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్వపీఠిక

శివానందలహరీ – Sivanandalahari

శివాష్టకం – Sivashtakam

శ్రీ శివ కవచం – Sri Siva Kavacham

వేదసారశివస్తోత్రం – Vedasara Siva stotram

దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం – Daridrya Dahana Siva stotram

శివునికి రుద్రాభిషేకం ఎందుకు చేస్తారు ? | Siva Rudrabhishekam In Telugu

శివరాత్రి ఉపవాసం ఏవిధంగా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది..? | Benefits of Sivaratri Fasting in Telugu..?

శ్రీ శివ షోడశోపచార పూజ – Sri Shiva Shodasopachara Puja Vidhanam

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Shiva Ashtottara satanamavali

శివషడక్షరస్తోత్రం – Shiva shadakshara stotram

శివమంగళాష్టకం – Shiva mangalashtakam

శివమానసపూజ – Shiva manasa puja stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here