గురక నివారణకు మార్గాలు | Snoring Remedies in Telugu

1
29705
snoring
గురక నివారణకు మార్గాలు | Snoring Remedies in Telugu

Snoring Remedies in Telugu

Back

1. బరువు తగ్గించుకోవడం 

మీ వయసుకీ , మీ ఎత్తుకీ ఉండవలసిన బరువు కన్నా కేవలం కొన్ని కిలోలు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన గురక నివారణలో మొదటి చర్యగా బరువు తగ్గించుకోవాలి !

Promoted Content
Back

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here