గురక నివారణకు మార్గాలు | Snoring Remedies in Telugu

1
29703
snoring
గురక నివారణకు మార్గాలు | Snoring Remedies in Telugu

Snoring Remedies in Telugu

2. వెల్లికిలా కాకుండా పక్కకు ఒరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి 

దీనివలన గొంతులో శ్వాస సమయం లో నాలుకా, ఇతర కండరాలూ వెనక్కి వెళ్లి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమయే పరిస్థితి ఏర్పడదు.

Promoted Content

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here