ఈ నెల అక్టోబర్ 14న సూర్య గ్రహణం! ఈ రాశుల వారికి పట్టింది అల్లా బంగారం!? | Surya Grahan October 2023 Astrology

0
83420
Surya Grahan October 2023 Astrology
What is Effect of Surya Grahan October 2023 Astrology?

Solar Eclipse 2023 Astrology

1సూర్య గ్రహణంతో రాశుల వారికి మారనున్న అదృష్టం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు గ్రహాలు రాజుగా భావిస్తారు. ప్రతి సూర్యగ్రహణం సమయంలో 12 రాశిచక్ర గుర్తులు ప్రభావితం చూపిస్తుంది. సూర్య గ్రహణం ఈ రాశుల వారికి పట్టింది అల్లా బంగారం. ఈ సంవత్సరంలో సూర్య గ్రహణాలు,చంద్ర గ్రహణాలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 14న రెండవ సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం తరువాతి పేజీలో చూడండి.

Back