కాలసర్పదోష నివారణకు సోమావతీ వ్రతం | Somavathi Vratham in Telugu

0
3772
kaal sarp dosh solution
కాలసర్పదోష నివారణకు సోమావతీ వ్రతం | Somavathi Vratham in Telugu

Somavathi Vratham in Telugu / కాలసర్పదోష నివారణకు సోమావతీ వ్రతం

Back

1. కాలసర్పదోష నివారణకు

Somavathi Vratham in Telugu – కాలసర్పదోషం ఉన్నవారికి చేతిదాకా వచ్చిన అవకాశాలు వెనక్కి వెళ్లిపోవడం, కఠోరమైన శ్రమ కూడా వృధా కావడం, కుటుంబం మరియు విద్యా ఉద్యోగ విషయాలలో చికాకులు మొదలైన సమస్యలు బాధిస్తుంటాయి. కాలసర్పదోషం నుండీ ఉపశమనం పొందటానికి శాస్త్ర ప్రకారం కొన్ని పరిష్కారాలు చెప్పబడ్డాయి.

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here