Sri Annapurna Ashtottara Satanamavali

0
410
Sri Annapurna Ashtottara Satanamavali

sri devi stotras

ōṁ annapūrṇāyai namaḥ
ōṁ śivāyai namaḥ
ōṁ dēvyai namaḥ
ōṁ bhīmāyai namaḥ
ōṁ puṣṭyai namaḥ
ōṁ sarasvatyai namaḥ
ōṁ sarvajñāyai namaḥ
ōṁ pārvatyai namaḥ
ōṁ durgāyai namaḥ
ōṁ śarvāṇyai namaḥ || 10

ōṁ śivavallabhāyai namaḥ
ōṁ vēdavēdyāyai namaḥ
ōṁ mahāvidyāyai namaḥ
ōṁ vidyādātrai namaḥ
ōṁ viśāradāyai namaḥ
ōṁ kumāryai namaḥ
ōṁ tripurāyai namaḥ
ōṁ bālāyai namaḥ
ōṁ lakṣmyai namaḥ
ōṁ śriyai namaḥ || 20

ōṁ bhayahāriṇyai namaḥ
ōṁ bhavānyai namaḥ
ōṁ viṣṇujananyai namaḥ
ōṁ brahmādijananyai namaḥ
ōṁ gaṇēśajananyai namaḥ
ōṁ śaktyai namaḥ
ōṁ kumārajananyai namaḥ
ōṁ śubhāyai namaḥ
ōṁ bhōgapradāyai namaḥ
ōṁ bhagavatyai namaḥ || 30

ōṁ bhaktābhīṣṭapradāyinyai namaḥ
ōṁ bhavarōgaharāyai namaḥ
ōṁ bhavyāyai namaḥ
ōṁ śubhrāyai namaḥ
ōṁ paramamaṅgalāyai namaḥ
ōṁ bhavānyai namaḥ
ōṁ cañcalāyai namaḥ
ōṁ gauryai namaḥ
ōṁ cārucandrakalādharāyai namaḥ
ōṁ viśālākṣyai namaḥ || 40

ōṁ viśvamātrē namaḥ
ōṁ viśvavandyāyai namaḥ
ōṁ vilāsinyai namaḥ
ōṁ āryāyai namaḥ
ōṁ kalyāṇanilāyāyai namaḥ
ōṁ rudrāṇyai namaḥ
ōṁ kamalāsanāyai namaḥ
ōṁ śubhapradāyai namaḥ
ōṁ śubhayai namaḥ
ōṁ anantāyai namaḥ || 50

ōṁ vr̥ttapīnapayōdharāyai namaḥ
ōṁ ambāyai namaḥ
ōṁ saṁhāramathanyai namaḥ
ōṁ mr̥ḍānyai namaḥ
ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ
ōṁ viṣṇusaṁsēvitāyai namaḥ
ōṁ siddhāyai namaḥ
ōṁ brahmāṇyai namaḥ
ōṁ surasēvitāyai namaḥ
ōṁ paramānandadāyai namaḥ || 60

ōṁ śāntyai namaḥ
ōṁ paramānandarūpiṇyai namaḥ
ōṁ paramānandajananyai namaḥ
ōṁ parāyai namaḥ
ōṁ ānandapradāyinyai namaḥ
ōṁ parōpakāraniratāyai namaḥ
ōṁ paramāyai namaḥ
ōṁ bhaktavatsalāyai namaḥ
ōṁ pūrṇacandrābhavadanāyai namaḥ
ōṁ pūrṇacandranibhāṁśukāyai namaḥ || 70

ōṁ śubhalakṣaṇasampannāyai namaḥ
ōṁ śubhānandaguṇārṇavāyai namaḥ
ōṁ śubhasaubhāgyanilayāyai namaḥ
ōṁ śubhadāyai namaḥ
ōṁ ratipriyāyai namaḥ
ōṁ caṇḍikāyai namaḥ
ōṁ caṇḍamathanyai namaḥ
ōṁ caṇḍadarpanivāriṇyai namaḥ
ōṁ mārtāṇḍanayanāyai namaḥ
ōṁ sādhvyai namaḥ || 80

ōṁ candrāgninayanāyai namaḥ
ōṁ satyai namaḥ
ōṁ puṇḍarīkaharāyai namaḥ
ōṁ pūrṇāyai namaḥ
ōṁ puṇyadāyai namaḥ
ōṁ puṇyarūpiṇyai namaḥ
ōṁ māyātītāyai namaḥ
ōṁ śrēṣṭhamāyāyai namaḥ
ōṁ śrēṣṭhadharmātmavanditāyai namaḥ
ōṁ asr̥ṣṭyai namaḥ || 90

ōṁ saṅgarahitāyai namaḥ
ōṁ sr̥ṣṭihētavē namaḥ
ōṁ kapardinyai namaḥ
ōṁ vr̥ṣārūḍhāyai namaḥ
ōṁ śūlahastāyai namaḥ
ōṁ sthitisaṁhārakāriṇyai namaḥ
ōṁ mandasmitāyai namaḥ
ōṁ skandamātrē namaḥ
ōṁ śuddhacittāyai namaḥ
ōṁ munistutāyai namaḥ || 100

ōṁ mahābhagavatyai namaḥ
ōṁ dakṣāyai namaḥ
ōṁ dakṣādhvaravināśinyai namaḥ
ōṁ sarvārthadātryai namaḥ
ōṁ sāvitryai namaḥ
ōṁ sadāśivakuṭumbinyai namaḥ
ōṁ nityasundarasarvāṅgyai namaḥ
ōṁ saccidānandalakṣaṇāyai namaḥ || 108

Download PDF here Sri Annapurna Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here