శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం – Sri Ayyappa pancharatnam

0
1063

Sri Ayyappa pancharatnam

లోకవీరం మహాపూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభుమ్ |
పార్వతీ హృదయానందం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౧ ||

విప్రపూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుశంభోః ప్రియం సుతమ్ |
క్షిప్రప్రసాదనిరతం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ ||

మత్తమాతంగగమనం కారుణ్యామృతపూరితమ్ |
సర్వవిఘ్నహరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ ||

అస్మత్కులేశ్వరం దేవమస్మచ్ఛత్రు వినాశనమ్ |
అస్మదిష్టప్రదాతారం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ ||

పాండ్యేశవంశతిలకం కేరలే కేలివిగ్రహమ్ |
ఆర్తత్రాణపరం దేవం శాస్తారం ప్రణమామ్యహమ్ || ౫ ||

పంచరత్నాఖ్యమేతద్యో నిత్యం శుద్ధః పఠేన్నరః |
తస్య ప్రసన్నో భగవాన్ శాస్తా వసతి మానసే ||

Download PDF here Sri Ayyappa pancharatnam – శ్రీ అయ్యప్ప పంచరత్నం

Lord Ayyappa Related Stotras

Sri Ayyappa Sharanu Ghosha in Telugu | శ్రీ అయ్యప్ప శరణుఘోష

శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః – Sri Ayyappa Ashtottara Shatanamavali

Sri Ayyappa Ashtottara Satanama Stotram | శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

హరివరాసనం (హరిహరాత్మజాష్టకం) -Harivarasanam (Hariharaatmajaashtakam)

శ్రీ అయ్యప్ప షోడశోపచార పూజ – Sri Ayyappa Shodasa Upchara Puja Vidhanam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here