శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం – Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram in Telugu

0
113

Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram

కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ |
సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧||

హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ |
త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨||

సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా |
అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩||

జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా |
మోహినీ పరమాఽఽనందా కామేశతరుణా కళా || ౪||

కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ |
సౌగంధినీ సరిద్వేణీ మంత్రిణీ మంత్రరూపిణీ || ౫||

తత్త్వత్రయీ తత్త్వమయీ సిద్ధా త్రిపురవాసినీ |
శ్రీర్మతిశ్చ మహాదేవీ కౌళినీ పరదేవతా || ౬||

కైవల్యరేఖా వశినీ సర్వేశీ సర్వమాతృకా |
విష్ణుస్వసా దేవమాతా సర్వసంపత్ప్రదాయినీ || ౭||

కింకరీ మాతా గీర్వాణీ సురాపానానుమోదినీ |
ఆధారా హితపత్నీకా స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయా || ౮||

అనాహతాబ్జనిలయా మణిపూరసమాశ్రయా |
ఆజ్ఞా పద్మాసనాసీనా విశుద్ధస్థలసంస్థితా || ౯||

అష్టాత్రింశత్కళామూర్తిస్సుషుమ్నా చారుమధ్యమా |
యోగేశ్వరీ మునిధ్యేయా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౧౦||

చతుర్భుజా చంద్రచూడా పురాణాగమరూపిణీ |
ఐంకారాదిమహావిద్యా పంచప్రణవరూపిణీ || ౧౧||

భూతేశ్వరీ భూతమయీ పంచాశద్వర్ణరూపిణీ |
షోఢాన్యాసమహాభూషా కామాక్షీ దశమాతృకా || ౧౨||

ఆధారశక్తిః తరుణీ లక్ష్మీః త్రిపురభైరవీ |
శాంభవీ సచ్చిదానందా సచ్చిదానందరూపిణీ || ౧౩||

మాంగళ్యదాయినీ మాన్యా సర్వమంగళకారిణీ |
యోగలక్ష్మీః భోగలక్ష్మీః రాజ్యలక్ష్మీః త్రికోణగా || ౧౪||

సర్వసౌభాగ్యసంపన్నా సర్వసంపత్తిదాయినీ |
నవకోణపురావాసా బిందుత్రయసమన్వితా || ౧౫||

 

Download PDF here Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

 

“మీ ఆధ్యాత్మిక సాధనకు సహాయం చేయటానికి మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్త్నుం.”

ఇకపై మీ వ్యక్తి గత సమస్యల పరిష్కారానికి, ముహూర్తాలకు, మంచిరోజుల నిర్ణయానికి మీ వ్యక్తిగత వివరాలను బట్టి మేము ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచిన జ్యోతిష్యులతో, మీ ప్రశ్నకు జవాబు సూచిస్తాము.

వీటితో పాటు ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Om App ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

 

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here