Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali

0
756
Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali

sri devi stotras

ōṁ kalyāṇyai namaḥ |
ōṁ tripurāyai namaḥ |
ōṁ bālāyai namaḥ |
ōṁ māyāyai namaḥ |
ōṁ tripurasundaryai namaḥ |
ōṁ sundaryai namaḥ |
ōṁ saubhāgyavatyai namaḥ |
ōṁ klīṅkāryai namaḥ |
ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ |
ōṁ hrīṅkāryai namaḥ | 10

ōṁ skandajananyai namaḥ |
ōṁ parāyai namaḥ |
ōṁ pañcadaśākṣaryai namaḥ |
ōṁ trilōkyai namaḥ |
ōṁ mōhanādhīśāyai namaḥ |
ōṁ sarvēśyai namaḥ |
ōṁ sarvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ sarvasaṅkṣōbhiṇyai namaḥ |
ōṁ pūrṇāyai namaḥ |
ōṁ navamudrēśvaryai namaḥ | 20

ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ anaṅgakusumāyai namaḥ |
ōṁ khyātāyai namaḥ |
ōṁ anaṅgāyai namaḥ |
ōṁ bhuvanēśvaryai namaḥ |
ōṁ japyāyai namaḥ |
ōṁ stavyāyai namaḥ |
ōṁ śrutyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ nityaklinnāyai namaḥ | 30

ōṁ amr̥tōdbhavāyai namaḥ |
ōṁ mōhinyai namaḥ |
ōṁ paramāyai namaḥ |
ōṁ ānandāyai namaḥ |
ōṁ kāmēśataruṇāyai namaḥ |
ōṁ kalāyai namaḥ |
ōṁ kalāvatyai namaḥ |
ōṁ bhagavatyai namaḥ |
ōṁ padmarāgakirīṭinyai namaḥ |
ōṁ saugandhinyai namaḥ | 40

ōṁ saridvēṇyai namaḥ |
ōṁ mantriṇyai namaḥ |
ōṁ mantrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ tattvatrayyai namaḥ |
ōṁ tattvamayyai namaḥ |
ōṁ siddhāyai namaḥ |
ōṁ tripuravāsinyai namaḥ |
ōṁ śriyai namaḥ |
ōṁ matyai namaḥ |
ōṁ mahādēvyai namaḥ | 50

ōṁ kaulinyai namaḥ |
ōṁ paradēvatāyai namaḥ |
ōṁ kaivalyarēkhāyai namaḥ |
ōṁ vaśinyai namaḥ |
ōṁ sarvēśyai namaḥ |
ōṁ sarvamātr̥kāyai namaḥ |
ōṁ viṣṇusvasrē namaḥ |
ōṁ dēvamātrē namaḥ |
ōṁ sarvasampatpradāyinyai namaḥ |
ōṁ kiṅkaryai namaḥ | 60

ōṁ mātrē namaḥ |
ōṁ gīrvāṇyai namaḥ |
ōṁ surāpānānumōdinyai namaḥ |
ōṁ ādhārāyai namaḥ |
ōṁ hitapatnīkyai namaḥ |
ōṁ svādhiṣṭhānasamāśrayāyai namaḥ |
ōṁ anāhatābjanilayāyai namaḥ |
ōṁ maṇipūrasamāśrayāyai namaḥ |
ōṁ ājñāyai namaḥ |
ōṁ padmāsanāsīnāyai namaḥ | 70

ōṁ viśuddhasthalasaṁsthitāyai namaḥ |
ōṁ aṣṭātriṁśatkalāmūrtyai namaḥ |
ōṁ suṣumnāyai namaḥ |
ōṁ cārumadhyamāyai namaḥ |
ōṁ yōgēśvaryai namaḥ |
ōṁ munidhyēyāyai namaḥ |
ōṁ parabrahmasvarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ caturbhujāyai namaḥ |
ōṁ candracūḍāyai namaḥ |
ōṁ purāṇāgamarūpiṇyai namaḥ | 80

ōṁ aiṅkārādimahāvidyāyai namaḥ
ōṁ pañcapraṇavarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ bhūtēśvaryai namaḥ |
ōṁ bhūtamayyai namaḥ |
ōṁ pañcāśadvarṇarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ ṣōḍhānyāsamahābhūṣāyai namaḥ |
ōṁ kāmākṣyai namaḥ |
ōṁ daśamātr̥kāyai namaḥ |
ōṁ ādhāraśaktyai namaḥ |
ōṁ taruṇyai namaḥ | 90

ōṁ lakṣmyai namaḥ |
ōṁ tripurabhairavyai namaḥ |
ōṁ śāmbhavyai namaḥ |
ōṁ saccidānandāyai namaḥ |
ōṁ saccidānandarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ māṅgalyadāyinyai namaḥ |
ōṁ mānyāyai namaḥ |
ōṁ sarvamaṅgalakāriṇyai namaḥ |
ōṁ yōgalakṣmyai namaḥ |
ōṁ bhōgalakṣmyai namaḥ | 100

ōṁ rājyalakṣmyai namaḥ |
ōṁ trikōṇagāyai namaḥ |
ōṁ sarvasaubhāgyasampannāyai namaḥ |
ōṁ sarvasampattidāyinyai namaḥ |
ōṁ navakōṇapurāvāsāyai namaḥ |
ōṁ bindutrayasamanvitāyai namaḥ | 106

Download PDF here Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here