Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali

sri devi stotras ōṁ kalyāṇyai namaḥ | ōṁ tripurāyai namaḥ | ōṁ bālāyai namaḥ | ōṁ māyāyai namaḥ | ōṁ tripurasundaryai namaḥ | ōṁ sundaryai namaḥ | ōṁ saubhāgyavatyai namaḥ | ōṁ klīṅkāryai namaḥ | ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ | ōṁ hrīṅkāryai namaḥ | 10 ōṁ skandajananyai namaḥ | ōṁ parāyai namaḥ | ōṁ pañcadaśākṣaryai namaḥ … Continue reading Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali