శ్రీ భైరవీ అష్టోత్తరశతనామావలీ | Sri Bhairavi Ashtottaram

0
1699
శ్రీ భైరవీ అష్టోత్తరశతనామావలీ
శ్రీ భైరవీ అష్టోత్తరశతనామావలీ | Sri Bhairavi Ashtottaram

శ్రీ భైరవీ అష్టోత్తరశతనామావలీ | Sri Bhairavi Ashtottaram

Back

1. ॥ శ్రీభైరవీఅష్టోత్తరశతనామావలీ ॥

శ్రీభైరవ్యై నమః ।

శ్రీభైరవారాధ్యాయై నమః ।

శ్రీభూతిదాయై నమః ।

శ్రీభూతభావనాయై నమః ।

శ్రీకార్యాయై నమః ।

శ్రీబ్రాహ్మ్యై నమః ।

శ్రీకామధేనవే నమః ।

శ్రీసర్వసమ్పత్ప్రదాయిన్యై నమః ।

శ్రీత్రైలోక్యవన్దితదేవ్యై నమః ।

శ్రీమహిషాసురమర్దిన్యై నమః । 10

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here