Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali

0
464
Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali

ōṁ guravē namaḥ |
ōṁ guṇavarāya namaḥ |
ōṁ gōptrē namaḥ |
ōṁ gōcarāya namaḥ |
ōṁ gōpatipriyāya namaḥ |
ōṁ guṇinē namaḥ |
ōṁ guṇavatāṁ śrēṣṭhāya namaḥ |
ōṁ gurūṇāṁ guravē namaḥ |
ōṁ avyayāya namaḥ |
ōṁ jētrē namaḥ | 10

ōṁ jayantāya namaḥ |
ōṁ jayadāya namaḥ |
ōṁ jīvāya namaḥ |
ōṁ anantāya namaḥ |
ōṁ jayāvahāya namaḥ |
ōṁ āṅgīrasāya namaḥ |
ōṁ adhvarāsaktāya namaḥ |
ōṁ viviktāya namaḥ |
ōṁ adhvarakr̥tparāya namaḥ |
ōṁ vācaspatayē namaḥ | 20

ōṁ vaśinē namaḥ |
ōṁ vaśyāya namaḥ |
ōṁ variṣṭhāya namaḥ |
ōṁ vāgvicakṣaṇāya namaḥ |
ōṁ cittaśuddhikarāya namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ caitrāya namaḥ |
ōṁ citraśikhaṇḍijāya namaḥ |
ōṁ br̥hadrathāya namaḥ |
ōṁ br̥hadbhānavē namaḥ | 30

ōṁ br̥haspatayē namaḥ |
ōṁ abhīṣṭadāya namaḥ |
ōṁ surācāryāya namaḥ |
ōṁ surārādhyāya namaḥ |
ōṁ surakāryahitaṅkarāya namaḥ |
ōṁ gīrvāṇapōṣakāya namaḥ |
ōṁ dhanyāya namaḥ |
ōṁ gīṣpatayē namaḥ |
ōṁ girīśāya namaḥ |
ōṁ anaghāya namaḥ | 40

ōṁ dhīvarāya namaḥ |
ōṁ dhiṣaṇāya namaḥ |
ōṁ divyabhūṣaṇāya namaḥ |
ōṁ dēvapūjitāya namaḥ |
ōṁ dhanurdharāya namaḥ |
ōṁ daityahantrē namaḥ |
ōṁ dayāsārāya namaḥ |
ōṁ dayākarāya namaḥ |
ōṁ dāridryanāśanāya namaḥ |
ōṁ dhanyāya namaḥ | 50

ōṁ dakṣiṇāyanasambhavāya namaḥ |
ōṁ dhanurmīnādhipāya namaḥ |
ōṁ dēvāya namaḥ |
ōṁ dhanurbāṇadharāya namaḥ |
ōṁ harayē namaḥ |
ōṁ āṅgīrasābjasañjatāya namaḥ |
ōṁ āṅgīrasakulōdbhavāya namaḥ |
ōṁ sindhudēśādhipāya namaḥ |
ōṁ dhīmatē namaḥ |
ōṁ svarṇavarṇāya namaḥ | 60

ōṁ caturbhujāya namaḥ |
ōṁ hēmāṅgadāya namaḥ |
ōṁ hēmavapuṣē namaḥ |
ōṁ hēmabhūṣaṇabhūṣitāya namaḥ |
ōṁ puṣyanāthāya namaḥ |
ōṁ puṣyarāgamaṇimaṇḍalamaṇḍitāya namaḥ |
ōṁ kāśapuṣpasamānābhāya namaḥ |
ōṁ kalidōṣanivārakāya namaḥ |
ōṁ indrādidēvōdēvēśāya namaḥ |
ōṁ dēvatābhīṣṭadāyakāya namaḥ | 70

ōṁ asamānabalāya namaḥ |
ōṁ sattvaguṇasampadvibhāsurāya namaḥ |
ōṁ bhūsurābhīṣṭadāya namaḥ |
ōṁ bhūriyaśasē namaḥ |
ōṁ puṇyavivardhanāya namaḥ |
ōṁ dharmarūpāya namaḥ |
ōṁ dhanādhyakṣāya namaḥ |
ōṁ dhanadāya namaḥ |
ōṁ dharmapālanāya namaḥ |
ōṁ sarvavēdārthatattvajñāya namaḥ | 80

ōṁ sarvāpadvinivārakāya namaḥ |
ōṁ sarvapāpapraśamanāya namaḥ |
ōṁ svamatānugatāmarāya namaḥ |
ōṁ r̥gvēdapāragāya namaḥ |
ōṁ r̥kṣarāśimārgapracāravatē namaḥ |
ōṁ sadānandāya namaḥ |
ōṁ satyasandhāya namaḥ |
ōṁ satyasaṅkalpamānasāya namaḥ |
ōṁ sarvāgamajñāya namaḥ |
ōṁ sarvajñāya namaḥ | 90

ōṁ sarvavēdāntavidē namaḥ |
ōṁ varāya namaḥ |
ōṁ brahmaputrāya namaḥ |
ōṁ brāhmaṇēśāya namaḥ |
ōṁ brahmavidyāviśāradāya namaḥ |
ōṁ samānādhikanirmuktāya namaḥ |
ōṁ sarvalōkavaśaṁvadāya namaḥ |
ōṁ sasurāsuragandharvavanditāya namaḥ |
ōṁ satyabhāṣaṇāya namaḥ |
ōṁ br̥haspatayē namaḥ | 100

ōṁ surācāryāya namaḥ |
ōṁ dayāvatē namaḥ |
ōṁ śubhalakṣaṇāya namaḥ |
ōṁ lōkatrayaguravē namaḥ |
ōṁ śrīmatē namaḥ |
ōṁ sarvagāya namaḥ |
ōṁ sarvatō vibhavē namaḥ |
ōṁ sarvēśāya namaḥ | 108
ōṁ sarvadātuṣṭāya namaḥ |
ōṁ sarvadāya namaḥ |
ōṁ sarvapūjitāya namaḥ |

Download PDF here Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here