Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali in Telugu | శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తర శతనామావళిః

0
821
Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu
శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తర శతనామావళిః – Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali in Telugu

Sri Brihaspati Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం గురవే నమః |
ఓం గుణవరాయ నమః |
ఓం గోప్త్రే నమః |
ఓం గోచరాయ నమః |
ఓం గోపతిప్రియాయ నమః |
ఓం గుణినే నమః |
ఓం గుణవతాం శ్రేష్ఠాయ నమః |
ఓం గురూణాం గురవే నమః |
ఓం అవ్యయాయ నమః |
ఓం జేత్రే నమః | ౧౦

ఓం జయంతాయ నమః |
ఓం జయదాయ నమః |
ఓం జీవాయ నమః |
ఓం అనంతాయ నమః |
ఓం జయావహాయ నమః |
ఓం ఆంగీరసాయ నమః |
ఓం అధ్వరాసక్తాయ నమః |
ఓం వివిక్తాయ నమః |
ఓం అధ్వరకృత్పరాయ నమః |
ఓం వాచస్పతయే నమః | ౨౦

ఓం వశినే నమః |
ఓం వశ్యాయ నమః |
ఓం వరిష్ఠాయ నమః |
ఓం వాగ్విచక్షణాయ నమః |
ఓం చిత్తశుద్ధికరాయ నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం చైత్రాయ నమః |
ఓం చిత్రశిఖండిజాయ నమః |
ఓం బృహద్రథాయ నమః |
ఓం బృహద్భానవే నమః | ౩౦

ఓం బృహస్పతయే నమః |
ఓం అభీష్టదాయ నమః |
ఓం సురాచార్యాయ నమః |
ఓం సురారాధ్యాయ నమః |
ఓం సురకార్యహితంకరాయ నమః |
ఓం గీర్వాణపోషకాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః |
ఓం గీష్పతయే నమః |
ఓం గిరీశాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః | ౪౦

ఓం ధీవరాయ నమః |
ఓం ధిషణాయ నమః |
ఓం దివ్యభూషణాయ నమః |
ఓం దేవపూజితాయ నమః |
ఓం ధనుర్ధరాయ నమః |
ఓం దైత్యహంత్రే నమః |
ఓం దయాసారాయ నమః |
ఓం దయాకరాయ నమః |
ఓం దారిద్ర్యనాశనాయ నమః |
ఓం ధన్యాయ నమః | ౫౦

ఓం దక్షిణాయనసంభవాయ నమః |
ఓం ధనుర్మీనాధిపాయ నమః |
ఓం దేవాయ నమః |
ఓం ధనుర్బాణధరాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం ఆంగీరసాబ్జసంజతాయ నమః |
ఓం ఆంగీరసకులోద్భవాయ నమః |
ఓం సింధుదేశాధిపాయ నమః |
ఓం ధీమతే నమః |
ఓం స్వర్ణవర్ణాయ నమః | ౬౦

ఓం చతుర్భుజాయ నమః |
ఓం హేమాంగదాయ నమః |
ఓం హేమవపుషే నమః |
ఓం హేమభూషణభూషితాయ నమః |
ఓం పుష్యనాథాయ నమః |
ఓం పుష్యరాగమణిమండలమండితాయ నమః |
ఓం కాశపుష్పసమానాభాయ నమః |
ఓం కలిదోషనివారకాయ నమః |
ఓం ఇంద్రాదిదేవోదేవేశాయ నమః |
ఓం దేవతాభీష్టదాయకాయ నమః | ౭౦

ఓం అసమానబలాయ నమః |
ఓం సత్త్వగుణసంపద్విభాసురాయ నమః |
ఓం భూసురాభీష్టదాయ నమః |
ఓం భూరియశసే నమః |
ఓం పుణ్యవివర్ధనాయ నమః |
ఓం ధర్మరూపాయ నమః |
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం ధర్మపాలనాయ నమః |
ఓం సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞాయ నమః | ౮౦

ఓం సర్వాపద్వినివారకాయ నమః |
ఓం సర్వపాపప్రశమనాయ నమః |
ఓం స్వమతానుగతామరాయ నమః |
ఓం ఋగ్వేదపారగాయ నమః |
ఓం ఋక్షరాశిమార్గప్రచారవతే నమః |
ఓం సదానందాయ నమః |
ఓం సత్యసంధాయ నమః |
ఓం సత్యసంకల్పమానసాయ నమః |
ఓం సర్వాగమజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః | ౯౦

ఓం సర్వవేదాంతవిదే నమః |
ఓం వరాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మపుత్రాయ నమః |
ఓం బ్రాహ్మణేశాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మవిద్యావిశారదాయ నమః |
ఓం సమానాధికనిర్ముక్తాయ నమః |
ఓం సర్వలోకవశంవదాయ నమః |
ఓం ససురాసురగంధర్వవందితాయ నమః |
ఓం సత్యభాషణాయ నమః |
ఓం బృహస్పతయే నమః | ౧౦౦

ఓం సురాచార్యాయ నమః |
ఓం దయావతే నమః |
ఓం శుభలక్షణాయ నమః |
ఓం లోకత్రయగురవే నమః |
ఓం శ్రీమతే నమః |
ఓం సర్వగాయ నమః |
ఓం సర్వతో విభవే నమః |
ఓం సర్వేశాయ నమః | ౧౦౮
ఓం సర్వదాతుష్టాయ నమః |
ఓం సర్వదాయ నమః |
ఓం సర్వపూజితాయ నమః |

Download PDF here Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

Related Posts

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

Sri Brihaspathi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Brihaspathi Stotram

Sri Brihaspati Ashtottara Satanamavali

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Brihaspathi Ashtottara Satanama Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here